Dịch vụ

Giá giả trình tự ADN

Chúng tôi xin gửi tới thông tin về phí dịch vụ như sau:

    Giải trình tự gen với mẫu là sản phẩm PCR đã làm sạch và Plasmid

    STT

    KÍCH THƯỚC ADN

    THỜI GIAN

    SỐ LƯỢNG MẪU

    LỆ PHÍ (VNĐ)

    1.

    <600bp     2 ngày

    >16 mẫu

    400.000 Đồng/mẫu/mồi

    2.     <600bp     2 ngày

    4 đến 16 mẫu

    500.000 Đồng/mẫu/mồi

    3.     <600bp     4 ngày

    >16 mẫu

    350.000 Đồng/mẫu/mồi

    4.

    <600bp

    4 ngày

    4 đến 16 mẫu

    400.000 Đồng/mẫu/mồi

    5.     <600bp     6 ngày

    >16 mẫu

    300.000 Đồng/mẫu/mồi

    6.     <600bp     6 ngày

    4 đến 16 mẫu

    300.000 Đồng/mẫu/mồi

    7.     >600bp  

   

    Comming soon

    Cho chỉ đọc trình tự : thời gian trả kết quả 1-2 ngày

    STT

    KÍCH THƯỚC ADN

    TINH SẠCH

    SỐ LƯỢNG MẪU

    LỆ PHÍ (VNĐ)

    1.     <600bp     Rồi

    >16 mẫu

    60.000 Đồng/mẫu

    2.     <600bp     Rồi

    4 đến 16 mẫu

    100.000 Đồng/mẫu

    3.     <600bp     Chưa     >16 mẫu

    110.000 Đồng/mẫu

    4.     <600bp     Chưa     4 đến 16 mẫu     150.000 Đồng/mẫu
    5.     >600bp         Comming soon
Ngày đăng: 10:09 - 06/05/2017 - Lượt xem: 1.590

Đã có 2 khách hàng đánh giá về dịch vụ của chúng tôi, bạn hãy là người tiêp theo