HPV và nguy cơ gây Ung thư và các bệnh nguy hiểm khác

Hàng năm ở Mỹ, có khoảng 14 triệu người nhiễm mới vi rút HPV. Khoảng 50% số họ ở tuổi từ 15 – 24 tuổi. Khoảng 19,000 trẻ vị thành niên và người trưởng thành mắc phải mỗi ngày