Tin tức hoạt động

GENTIS tham gia "Chương trình tăng cường năng lực cho các nhà khoa học pháp y Việt Nam"

Ngày đăng: 04/09/2017 - Lượt xem: 1.522

“Chương trình tăng cường năng lực cho các nhà khoa học pháp y Việt Nam”, thực hiện bởi chương trình ICITAP- trưc thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Xem chi tiết