Menu
X

Có nhầm lẫn mẫu trong quá trình xét nghiệm?

Cập nhật: 29-03-2018 09:18
Lượt xem: 168

Trường hợp nhầm mẫu xét nghiệm về lý thuyết thì có thể nhầm lẫn, nhưng điều đó sẽ gần như không thể xảy ra tại GENTIS. GENTIS luôn tuân thủ theo quy trình chuẩn của các phòng thí nghiệm quốc tế; được quản lý theo ISO 9001-2015. Mỗi mẫu sử dụng xét nghiệm đều có đánh mã vạch, có phần mềm để so sánh tất cả các dữ liệu của những người đã làm tại Gentis. Tất cả các nhân viên làm xét nghiệm tại Gentis cũng có cơ sở dữ liệu ADN của mình.

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status