Menu
X

Đào tạo

Giải trình tự bằng phương pháp Sanger

Ngày đăng: 03-07-2018 07:09

Giải trình tự DNA theo phương pháp Sanger được phát triển bởi nhà hoá sinh học người Anh Fred Sanger và cộng sự vào năm 1977.  

Kỹ thuật Realtime PCR

Ngày đăng: 03-07-2018 03:07

Bên cạnh việc phân tích sự khuếch đại DNA đích trong quá trình thực hiện phản ứng PCR, kỹ thuật Realtime PCR còn được sử dụng để phân tích...

Kỹ thuật PCR

Ngày đăng: 03-07-2018 02:59

PCR được dùng để khuếch đại một đoạn DNA ngắn, đã xác định được một phần. Đó có thể là một gen đơn, hay một phần của gen. PCR được sử...

Giải trình tự thế hệ mới bằng phương pháp tổng hợp (ILLUMINA)

Ngày đăng: 03-07-2018 02:24

Về cơ bản, nguyên lý của giải trình tự thế hệ mới bằng phướng pháp tổng hợp tương tư như giải trình tự DNA theo phương pháp Sanger, trong đó DNA polymerase tổng hợp chuỗi...

Showing : 4

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status