Menu
X

Dùng mẫu nào xét nghiệm cho kết quả chính xác nhất?

Cập nhật: 29-03-2018 09:13
Lượt xem: 262

Về nguyên tắc, những người khỏe mạnh bình thường thì tất cả các tế bào trong cùng 1 cơ thể có ADN như nhau, do vậy làm trên mẫu nào cũng chính xác như nhau. Tuy nhiên, với mẫu máu thì sẽ chỉ sai khác khi người đó mới được truyền máu trong vòng 6 tháng hoặc ghép tủy xương sẽ cho kết quả không chính xác.

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status