Menu
X

Gentis tham gia mạng lưới khoa học hình sự Châu Á

Cập nhật: 28-12-2018 13:42
Lượt xem: 136

(THE ASIAN FORENSIS SCIENCES NETWORK - AFSN) Với mục tiêu luôn tiếp cận công nghệ mới nhất của thế giới, GENTIS đã đầu tư thời gian và nhân lực để tham gia vào mạng lưới khoa học hình sự Châu Á (AFSN)


Hội nghị khoa học hình sự Châu Á lần thứ 3 từ 25 đến 27/5/2011 tại Hàn Quốc
AFSN Annual Meeting, 25 May - 27 May 2011, Korea  Electronic Visitor Book
Tham gia báo cáo các thành tựu khoa học hình sự tại hội nghị khoa học hình sự Châu Á lần 3 tại Hàn Quốc.
 
Hội nghị khoa học hình sự Hàn Quốc lần thứ 23 ngày 27/5/2011 tại Hàn Quốc

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status