Hỗ trợ

Thủ tục xét nghiệm ADN

Ngày đăng: 04/05/2017 - Lượt xem: 5.621

Thủ tục đăng ký xét nghiệm ADN nhanh chóng; tiện lợi không mất quá 10 phút để hoàn thành thủ tục thực hiện 01 lần kiểm tra ADN.

Xem chi tiết

Hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm ADN

Ngày đăng: 12/09/2017 - Lượt xem: 10.323

Hướng dẫn cách thu mẫu để làm xét nghiệm, kiểm tra adn: mẫu máu, niêm mạc miệng (tế bào sau má), tóc, móng chân tay:

Xem chi tiết

Phương thức thanh toán

Ngày đăng: 16/04/2017 - Lượt xem: 2.771

Quý khách vui lòng giữ phiếu thu có dấu của Gentis hoặc ủy nhiệm chi (nếu chuyển khoản ngân hàng) để đối chiếu khi cần thiết

Xem chi tiết

Mẫu đơn đề nghị xét nghiệm ADN

Ngày đăng: 22/06/2017 - Lượt xem: 1.903

Tải về Mẫu đơn đề nghị xét nghiệm ADN. Tải về Mẫu đơn đề nghị làm thẻ ADN. Tải về Mẫu đơn đề nghị giải trình tự gene. Tải về Điều khoản của GENTIS.

Xem chi tiết

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Ngày đăng: 28/04/2017 - Lượt xem: 1.103

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại gentis.com.vn

Xem chi tiết