Menu
X

Hội đồng khoa học là của GENTIS, thì dựa vào đâu để tin là kết quả chính xác?

Cập nhật: 29-03-2018 09:10
Lượt xem: 193

Hoạt động của Công ty đã được Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Hà Nội cấp phép, trong đó có lĩnh vực dịch vụ và nghiên cứu khoa học. Các kết quả làm tại GENTIS đã được một số tòa án, đại sứ quán chấp nhận. Mặt khác, hội đồng khoa học của Công ty là những cán bộ khoa học có học hàm, học vị với bề dày kinh nghiệm làm việc trong và ngoài Công ty với các chuyên ngành khác nhau. Trách nhiệm pháp lý của GENTIS thể hiện ở con dấu. GENTIS luôn cam kết và chị trách nhiệm với kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status