Menu
X

Kỹ thuật Realtime PCR

Cập nhật: 03-07-2018 10:08
Lượt xem: 415

Bên cạnh việc phân tích sự khuếch đại DNA đích trong quá trình thực hiện phản ứng PCR, kỹ thuật Realtime PCR còn được sử dụng để phân tích nhiệt độ chảy, thể hiện qua biểu đồ ghi lại tín hiệu của mẫu phụ thuộc vào nhiệt độ.

1. Nguyên lý

Kỹ thuật realtime là kỹ thuật mà kết quả khuếch đại DNA đích được hiển thị sau mỗi chu trình nhiệt của phản ứng PCR

Kết quả khuếch đại được quan sát thông qua các tín hiệu huỳnh quang được giải phóng trong quá trình phản ứng PCR xảy ra. Các tín hiệu này được phát hiện và ghi lại dưới dạng biểu đồ, từ đó có thể đưa ra đánh giá về số lượng sản phẩm khuếch đại DNA đích có mặt ở mỗi chu kỳ.

realtime pcr

Bên cạnh việc phân tích sự khuếch đại DNA đích trong quá trình thực hiện phản ứng PCR, kỹ thuật Realtime PCR còn được sử dụng để phân tích nhiệt độ chảy, thể hiện qua biểu đồ ghi lại tín hiệu của mẫu phụ thuộc vào nhiệt độ.

realtime pcr

2. Đào tạo về kỹ thuật realtime PCR

- Nguyên lý cơ bản của xét nghiệm Realtime PCR:

+ Realtime PCR sử dụng huỳnh quang chèn

+ Realtime PCR sử dụng Probe Taqmen

+ Realtime PCR sử dụng Probe Beacon

+ Realtime PCR sử dụng Probe Hybridization

- Thiết kế mồi và probe trong phản ứng realtime PCR

- Ứng dụng của Realtime PCR trong xét nghiệm:

+ Xác định sự có mặt của DNA đích trong mẫu (định tính)

+ Định lượng lượng DNA đích trong mẫu (định lượng tương đối, đinh lượng tuyệt đối)

+ Định type vi sinh vật

- Quy trình thực hiện một xét nghiệm sử dụng kỹ thuật realtime PCR

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status