Tin hoạt động công ty

Điều chỉnh giá gói xét nghiệm NIPT - Illumina từ ngày 10.4.2018

Ngày đăng: 11/04/2018 - Lượt xem: 79

Từ ngày 10/04/2018, GENTIS thông báo điều chỉnh mức giá gói xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT - Illumina cơ bản

Xem chi tiết