GENTIS tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 14/7/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền (GENTIS) đã diễn ra buổi Tổng kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm năm 2017 với sự tham gia Hội đồng quản trị và toàn bộ cán bộ nhân viên công ty.