Menu
X

Xét nghiệm ADN cha/mẹ - con

Cập nhật: 09-11-2018 15:51
Lượt xem: 1915

Xét nghiệm ADN xác định mối quan hệ huyết thống cha/mẹ - con được thực hiện dựa trên quy luật di truyền. Khi sinh ra người con được thừa hưởng 23 nhiễm sắc đơn từ cha và 23 nhiễm sắc thể đơn từ mẹ. Xét nghiệm ADN xác định mối quan hệ cha/mẹ - con có thể được thực hiện với tất cả những người có nghi vấn về mối quan hệ huyết thống của mình.

Xét nghiệm ADN là phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống chính xác nhất hiện nay, thực hiện xét nghiệm ADN xác định mối quan hệ cha/mẹ - con không chỉ là phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống mà còn đồng thời là phương pháp khoa học có cơ sở pháp lý được các cơ quan hành chính chấp nhận.

Cơ sở khoa học của xét nghiệm ADN cha/mẹ - con

Theo quy luật di truyền, mỗi người sinh ra đều được thừa hưởng 23 nhiễm sắc thể đơn từ cha và 23 nhiễm sắc thể đơn từ mẹ, tạo thành 23 cặp nhiễm sắc thể riêng biệt không giống ai và ít đột biến. ADN tồn tại giống nhau trong các tế bào của con người, xét nghiệm ADN cho phép kiểm tra mối quan hệ huyết thống nếu kết quả phân tích ADN cho thấy có các giá trị cho - nhận giữa các gen với nhau.

Hiểu về xét nghiệm ADN cha/mẹ - con

Xét nghiệm ADN xác định mối quan hệ huyết thống là phương pháp phân tích ADN (Axit Deoxyribo Nucleic) có trong tế bào để so sánh thông tin ADN giữa người cha/mẹ nghi vấn và người con để xác định có hay không mối quan hệ huyết thống. Xét nghiệm ADN cha/mẹ - con là xét nghiệm nhằm xác minh được người con và người cha, người mẹ nghi vấn có thực sự là người cha/mẹ sinh học (cha/mẹ đẻ) của đứa bé hay không.

Hiện nay, kết quả xét nghiệm ADN là cơ sở chứng minh mối quan hệ huyết thống duy nhất có cơ sở pháp lý, được các cơ quan nhà nước, đại sứ quán trong và ngoài nước chấp nhận. Xét nghiệm ADN có thể xác định mối quan hệ huyết thống của những người trong cùng một dòng họ qua nhiều đời với nhau, các kết quả xét nghiệm ADN đều cho độ chính xác như nhau.

Xét nghiệm ADN cha/mẹ - con được thực hiện trong những trường hợp nào?

Xét nghiệm ADN cha/mẹ - con tự nguyện

Xét nghiệm ADN cha/mẹ - con tự nguyện được thực hiện nhằm xác định có hay không mối quan hệ huyết thống của đứa trẻ và người cha/mẹ nghi vấn, kết quả của xét nghiệm ADN tự nguyện không có giá trị pháp lý.

Người thực hiện xét nghiệm ADN cha - con tự nguyện có thể tự thu mẫu tại nhà theo hướng dẫn và gửi mẫu đến trung tâm xét nghiệm để xét nghiệm xác định mối quan hệ huyết thống mà không cần trực tiếp đến trung tâm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm được đảm bảo chính xác đến 99,99% trong trường hợp CÓ mối quan hệ huyết thống và chính xác 100% trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống.

Xét nghiệm ADN cha/mẹ - con cho thủ tục hành chính

Đối với xét nghiệm ADN cha/mẹ - con cho thủ tục hành chính được yêu cầu thực hiện trong trường hợp làm giấy khai sinh cho con khi cha mẹ chưa có giấy đăng ký kết hôn, thêm tên người cha, người mẹ vào giấy khai sinh cho con, thay tên người cha đẻ, mẹ đẻ vào giấy khai sinh khi giấy khai sinh của con đã có tên của cha nuôi hoặc mẹ nuôi. Làm thủ tục nhận con,...

Xét nghiệm ADN cho thủ tục hành chính khác với xét nghiệm ADN tự nguyện ở quá trình thu mẫu, nếu như người muốn thực hiện xét nghiệm có thể tự thu mẫu tại nhà để xác định mối quan hệ cha, mẹ - con trong xét nghiệm ADN tự nguyện thì đối với xét nghiệm ADN hành chính thì trung tâm xét nghiệm sẽ trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm thừ bước thu mẫu cho đến trả kết quả cuối cùng.

Xét nghiệm ADN cha - con trước sinh

Xét nghiệm ADN huyết thống cha - con có thể được thực hiện ngay từ tuần thai thứ 6++ cho đến hết thai kỳ và đến mãi về sau, khi đứa trẻ được sinh ra. Xét nghiệm được thực hiện cho tất cả mọi người không phân biệt lứa tuổi, sắc tộc, kể cả những trường hợp mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngay từ khi mang thai, trong máu của mẹ bầu đã có sự xuất hiện ADN tự do của thai nhi, xét nghiệm thực hiện phân tích ADN tự do của thai nhi có trong máu mẹ so sánh với mẫu ADN của người cha nghi vấn (mẫu xét nghiệm của người cha là những mẫu thông thường như tóc có chân, móng tay, móng chân, niêm mạc miệng, mẫu máu,...) để xác định mối quan hệ huyết thống. Kết quả của xét nghiệm ADN trước sinh cho kết quả chính xác tương tự như với kết quả xét nghiệm ADN cha - con khi đứa trẻ đã chào đời.

Đối tượng tham gia vào cuộc xét nghiệm ADN cha/mẹ - con

Đối tượng tham gia trong cuộc xét nghiệm ADN cha/mẹ - con là đứa trẻ và người cha hoặc người mẹ nghi vấn, đối với mỗi loại xét nghiệm, không bắt buộc người cha hay người mẹ phải cùng tham gia vào cuộc xét nghiệm. Dựa trên kết quả so sánh thông tin ADN của đứa trẻ và người cha/mẹ nghi vấn trên ít nhất 16 gene marker để đưa ra được kết luận cuối cùng. Trong những trường hợp đặc biệt cần tiến hành xét nghiệm mở rộng để cho được kết quả chính xác nhất. Tại GENTIS, số locus gen tối thiểu trong một cuộc xét nghiệm được thực hiện phân tích là 24 locus gen.

Độ chính xác của xét nghiệm ADN cha/mẹ - con

Trong trường hợp xét nghiệm ADN kết luận CÓ mối quan hệ huyết thống giữa người con và người cha/mẹ giả định thì độ chính xác của kết quả đạt đến 99,99999998%, ngược lại, trong trường hợp kết quả kết luận KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống thì độ chính xác của cuộc xét nghiệm là tuyệt đối - 100%

Sở dĩ, kết quả xét nghiệm kết luận CÓ mối quan hệ huyết thống là hơn 99,99% để đảm bảo tính khoa học, kết quả có ý nghĩa trong quần thể người thì người cha giả định chiếm 99,99% trong tất cả những người đàn ông trên thế giới, thực tế tỷ lệ người đàn ông khác có thể trở thành cha của đứa bé chỉ với chưa đến 0,01% là điều không tưởng.

Tại GENTIS, tất cả các cuộc xét nghiệm ADN đều được đảm bảo có độ chính xác như nhau, kết quả cuối cùng của cuộc xét nghiệm là hoàn toàn khách quan, được đọc từ máy giải trình tự gen thế hệ mới và được Hội đồng khoa học kiểm tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. 

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status