Menu
X

Xét nghiệm thông thường có chính xác như xét nghiệm pháp lý?

Cập nhật: 29-03-2018 09:15
Lượt xem: 159

Kết quả xét nghiệm cho thủ tục thông thường và thủ tục pháp lý là hoàn toàn chính xác như nhau, vì đều theo một quy trình xét nghiệm chung. Thủ tục xét nghiệm thông thường và thủ tục pháp lý chỉ khác nhau là: Thủ tục pháp lý thì GENTIS chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên quan đến cá nhân xét nghiệm ngay từ quá trình lấy mẫu cho đến khi trả kết quả. Còn thủ tục thông thường sẽ chỉ quản lý và kết luận trên các mẫu thực hiện xét nghiệm mà không thể kiểm soát được nguồn gốc mẫu (ví dụ lấy mẫu của anh A nhưng lại khai là của anh B)…

Khách hàng và đối tác

Copyright © GENTIS JSC - 2010 - All rights reserved. DMCA.com Protection Status