News

Celebrating the Great Day of September 2, NIPT - ILLUMINA offers up to VND 7,000,000

Created date : 31-08-2021
Updated date: 23-09-2022
Author: Gentis
NIPT - Illumina is the first US standard non-invasive prenatal screening test in Vietnam. To celebrate National Day September 2, NIPT - Illumina gives pregnant mothers a huge discount up to VND 7,000,000.
Có thể bạn quan tâm
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI GENTIS
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của GENTIS,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!