Liên hệ

Liên hệ

Điểm thu mẫu xét nghiệm của GENTIS tại tỉnh Khánh Hòa

Liên hệ ngay

Đại lý của GENTIS tại tỉnh Khánh Hòa

Liên hệ ngay

Đại lý của GENTIS tại tỉnh Khánh Hòa

  • số 132 Hoàng Văn Thụ, phường phương sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
  • 0971401240
  • 0971401240
  • 8h00 - 19h00 hàng ngày ( có ngày tới 21h00)
Liên hệ ngay

Đối tác