News

Summer 2021 special promotion - Blood DNA test at GENTIS from only 899k

Created date : 06-05-2021
Updated date: 23-09-2022
Author: Gentis
The opportunity to test pedigree DNA at GENTIS - the leading unit in the field of DNA testing in Vietnam with a preferential cost from only 899k. To receive promotions and blood DNA testing advice, just call the toll-free hotline 1800 2010.
Có thể bạn quan tâm
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI GENTIS
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của GENTIS,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!