News
              stdClass Object
(
  [post_id] => 798
  [category_id] => 4
  [id] => 4
  [language_code] => en
  [title] => News
  [description] => News
  [slug] => news
  [meta_title] => News
  [meta_description] => News
  [meta_keyword] => News
  [content] => 
  [parent_id] => 0
  [thumbnail] => 
  [banner] => trang_chu/tt_xn/gioi_thieu_ttxn_gentis_(10).jpg
  [is_featured] => 
  [files] => 
  [style] => 
  [class] => 
  [type] => post
  [order] => 1
  [is_status] => 1
  [created_time] => 2019-08-24 10:39:48
  [updated_time] => 2021-09-07 13:05:32
  [created_by] => 
  [updated_by] => 
  [ratting] => 
  [retionship] => 
  [question] => 
  [url_video] => 
  [link] => 
  [i_con] => 
)
1            

Tìm hiểu về hiện tượng Chimerism

Created date : 14-12-2021
Updated date: 03-01-2022
Author: Gentis
Trong các xét nghiệm y học, đặc biệt là xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống, đôi khi các nhà chuyên môn gặp những trường hợp đặc biệt không thể dễ ràng đưa ra kết luận hoặc rất dễ dẫn đến kết luận sai và Chimerism (Chimera) là trường hợp như vậy.

Có thể bạn quan tâm
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI GENTIS
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của GENTIS,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!