Tin tức

GENTIS tổ chức Hội nghị nhà cung cấp 2019

26-12-2019
Tin GENTIS
Để nâng cao chất lượng, đảm bảo cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng, GENTIS tổ chức Hội nghị nhà cung cấp 2019 vào ngày 26/12/2019.

Hội nghị nhà cung cấp diễn ra tại GENTIS với các nội dung trao đổi sau:

  • Báo cáo tổng kết hoạt động cung ứng năm 2019
  • Kế hoạch hoạt động cung ứng năm 2020
  • Đề xuất tăng cường hợp tác năm 2020
  • Thảo luận giữa GENTIS và nhà cung cấp

Đây là dịp các nhà cung cấp và GENTIS gặp gỡ trao đổi, bàn bạc thực tiếp cùng nhau để hướng đến có những sản phẩm dịch vụ tốt nhất.

Đồng thời đây cũng là dịp các nhà cung cấp hiểu hơn về GENTIS - doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế với những đặc thù rất riêng.

Tuyết Mai

Đối tác