bld/gentis-ban_lanh_dao.jpg

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Viết Ân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Viết Ân sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Ân Là cổ đông sáng lập và tham gia HĐQT GENTIS từ những ngày đầu tiên khó khăn vào năm 2010.

Dù chặng đường nhiều chông gai, thử thách ông Nguyễn Viết Ân cùng những người đầu tiên sáng lập GENTIS luôn hướng về sứ mệnh “Góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ người Việt”. Lấy sự phát triển công nghệ là trọng tâm, ông Ân dành sự đầu tư lớn và liên tục cập nhật công nghệ mới của thế giới cho GENTIS để những xét nghiệm dành cho người Việt có chất lượng quốc tế.

Cùng với đó Ông luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ để GENTIS không chỉ có ban lãnh đạo chất lượng mà mỗi CBNV, kỹ thuật viên đều được tuyển chọn cẩn trọng, đào tạo bài bản. Ông Nguyễn Viết Ân đặc biệt đề cao các giá trị: Uy tín; Sáng tạo; Tận tâm; Tôn trọng; Học hỏi không ngừng…. để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Ông Trương Anh Đức

Ông Trương Anh Đức

Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Quốc Quân

Ông Trần Quốc Quân

Thành viên Hội đồng quản trị

Đối tác