Sản khoa

Genratest

Genratest xác định cửa sổ chuyển phôi

  • Genratest là xét nghiệm phân tích dựa trên sự biểu hiện kiểu gen được sử dụng để xác định thời gian tối ưu cho chuyển phôi (giai đoạn cửa sổ).
  • Sử dụng NGS để phân tích sự biểu hiện của toàn bộ hệ gen liên quan trạng thái tiếp nhận tử cung.
  • Dựa trên biểu hiện kiểu gen, chia màng trong dạ con thành 3 loại: Trước tiếp nhận, tiếp nhận và sau tiếp nhận.

Ai nên thực hiện xét nghiệm Genratest?

  • Người từng thất bại chuyển phôi nhiều lần (≥ 2 lần), chất lượng phôi tốt và niêm mạc tốt nhưng thất bại chuyển phôi không rõ nguyên nhân.
  • ≥1 lần thất bại sử dụng trứng của người nhận, phôi tốt, niêm mạc tử cung tốt nhưng thất bại chuyển phôi không rõ nguyên nhân.

Nghiên cứu khẳng định ERA Test tăng tỷ lệ mang thai

1, Nghiên cứu của Katzorke, Vilella, Ruiz, Krüssel, & Simón, 2016, thực hiện trên 6.000 bệnh nhân thất bại chuyển phôi, có tới 28,6% bệnh nhân ở trạng thái không tiếp nhận. Trong đó 85% bệnh nhân ở trạng thái trước tiếp nhận, 12,6% bệnh nhân ở trạng thái sau tiếp nhận.

2, Nghiên cứu của Tan et al., năm 2018, trên 88 bệnh nhân thất bại chuyển phôi giữ nhóm sử dụng Genratest so với nhóm chứng không sử dụng Genratest, kết quả là:

  • Tăng tỉ lệ chuyển phôi thành công: 73,7% ở nhóm sử dụng Genratest so với nhóm chứng là 54,2%
  • Tăng tỷ lệ mang thai thành công: 63,2% ở nhóm sử dụng Genratest so với nhóm chứng 41,7%

Quy trình thực hiện xét nghiệm Genratest

Xét nghiệm Genratest của GENTIS

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI GENTIS
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của GENTIS,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!
Đối tác