Tin tức

Kết quả của GENTIS có thể làm cơ sở pháp lý cả trong và ngoài nước?

29-03-2018
Tin GENTIS
Kết quả được thẩm định bởi Hội đồng khoa học gồm: Giám định viên Tư pháp về Kỹ thuật hình sự, Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ giàu kinh nghiệm về di truyền và công nghệ sinh học.

Mọi kết quả giám định ADN tại GENTIS sẽ được thẩm định bởi cố vấn khoa học cao cấp: Đại tá Hà Quốc Khanh - Giám định viên Tư pháp về Kỹ thuật hình sự , Nguyên Giám đốc trung tâm giám định ADN, Nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ công an.

Xét nghiệm được tiến hành theo 1 quy trình nghiêm ngặt, sử dụng bộ: Kit PowerPlex Y23,Kit PowerPlex Fusion, Kit HDPlex, Kit Argus X-12... của Promega - Mỹ, Qiagen - Đức.

Kết quả được thẩm định bởi Hội đồng khoa học gồm: Giám định viên Tư pháp về Kỹ thuật hình sự, Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ giàu kinh nghiệm về di truyền và công nghệ sinh học.

Đối tác