Tin tức

Nếu kết quả xét nghiệm của GENTIS khác kết quả của đơn vị nhà nước thì sao?

06-11-2018
Ý kiến chuyên gia
GENTIS đảm bảo kết quả làm ở đâu cũng sẽ giống nhau, nếu như đầu vào của mẫu được kiểm soát và làm cùng công nghệ với nhau (Bộ kit của GENTIS sử dụng giống như Viện KHHS, cũng như các nước tiên tiến trên TG)

GENTIS đảm bảo kết quả làm ở đâu cũng sẽ giống nhau, nếu như đầu vào của mẫu được kiểm soát và làm cùng công nghệ với nhau (Bộ kit của GENTIS sử dụng giống như Viện KHHS, cũng như các nước tiên tiến trên TG) Một số đơn vị có sử dụng kit khác, nhưng về cơ bản cũng có thể so sánh được với nhau. Việc nhà nước hay tư nhân cho ra kết quả không quan trọng, khoa học đích thực sẽ không có gianh giới phân biệt giữa nhà nước hay tư nhân. Thậm trí doanh nghiệp còn chủ động được cả kinh phí, nhân lực và công nghệ. Mặt khác, Nhà nước chưa có nhiều đơn vị làm được kỹ thuật này, hơn nữa công ty còn là đơn vị đi chuyển giao công nghệ cho những đơn vị nhà nước. Nên kết quả cuối cùng là hoàn toàn chính xác.

Đối tác