Tin tức

Vợ hay chồng được quyền biết kết quả xét nghiệm của con?

09-09-2019
Ý kiến chuyên gia
Cả 2 người đều được biết kết quả xét nghiệm của con. Căn cứ vào hồ sơ đã thống nhất, đây là điều mang tính pháp lý.

Cả 2 người đều được biết kết quả xét nghiệm của con. Căn cứ vào hồ sơ đã thống nhất, đây là điều mang tính pháp lý. Vì khách hàng đã đăng ký trả kết quả cả bằng điện thoại, khi có người đọc được mật khẩu thì đương nhiên họ được quyền biết kết quả, người đứng đơn phải chịu trách nhiệm về việc để lộ thông tin của mình. Còn nếu không có mật khẩu thì không được biết, mà kết quả chỉ được trao cho người có giấy hẹn.

Đối tác